Home

Leiding lekkage

Terugbelverzoek indienen

Lekdetectie voor leiding lekkage

Een lekkage aan een waterleiding kan ontstaan door ondermeer een  gesprongen waterleiding, slijtage van de leidingen, versleten rubbers van koppelstukken, knelringen die verkeerd gemonteerd zijn, slechte solderingen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook kan een verbouwing per ongeluk zorgen voor een lekkende leiding als deze wordt beschadigd of door verzakking van het gebouw. Lekkage aan uw leidingen kan voor grote problemen zorgen, zoals vochtplekken en schimmelvorming op de muren en plafonds.

Lekdetectie Lokaal is uw #1 lekdetectiebedrijf in Nederland, die de oorzaak van uw problemen kan opsporen en u helpt het vervolgtraject op te pakken zodat er een passende oplossing kan komen voor uw lekkage probleem.

Hoe sporen een leiding lekkage op?

Door het gebruik van verschillende geavanceerde apparatuur in combinatie met de ruime kennis en ervaring van onze inspecteurs sporen wij de lekkage in een leiding op. Door gebruik te maken van o.a. warmtebeeld, endoscopie, infrarood, thermografie, uitgebreide vochtmetingen en kleurstof kunnen wij zonder hak en breek werk de oorzaak en locatie van uw leiding lekkage opsporen. 

Na afloop van het lekdetectie onderzoek ontvangt u een uitgebreide digitale rapportage waarin al onze bevindingen staan omschreven. Hierbij geven wij ook een advies inzake het vervolgtraject. Deze rapportage zal vervolgens leidend zijn voor het repareren en herstellen van uw lekkage probleem.

R

Geavanceerde apparatuur

R

Werkzaam in heel Nederland

R

Vast laag tarief

R

Zonder hak en breek werk

R

Meestal vergoed door verzekering

R

Uitgebreid digitaal rapport

R

Geen verrassingen achteraf

R

Transparante werkwijze

Heeft u vermoedelijke een waterlekkage in een leiding? Wilt u graag weten wat de oorzaak en locatie van de lekkage precies is zodat de lekkage kan worden opgelost? Laat dan direct onze lekdetectie meesters uw lekkage opsporen!