Home

Afvoer lekkage

Terugbelverzoek indienen

Lekdetectie voor afvoer lekkage

Wanneer u met een lek in de afvoer van uw toilet, douche of gootsteen te maken heeft, is het belangrijk om snel de lekkage op te sporen zodat de lekkage snel en efficiënt kan worden opgelost. Een lek in de afvoer kan voor ernstige waterschade zorgen, doordat het vrijgekomen vocht in houten constructies, muren en vloeren trekt. Als gevolg van dit vocht kan er bijvoorbeeld houtrot, schimmelvorming of andere vochtproblemen ontstaan, wat u uiteraard wilt voorkomen! Een lek in de afvoer opsporen is niet eenvoudig zonder gebruik te maken van verschillende geavanceerde apparatuur. Wij helpen u graag met het opsporen van de lekkage door het uitvoeren van een lekdetectie met bijvoorbeeld een thermische camera een kleurstof. Door dit lekdetectie onderzoek kan de lekkage direct worden opgelost. Heeft u te maken met en lekkage in uw afvoer? Wij sporen het lek voor u op!

Hoe sporen wij een afvoer lekkage op?

Door het gebruik van verschillende geavanceerde apparatuur in combinatie met de ruime kennis en ervaring van onze inspecteurs sporen wij de lekkage in uw afvoer op. Door gebruik te maken van o.a. warmtebeeld, endoscopie, infrarood, thermografie, uitgebreide vochtmetingen en kleurstof kunnen wij zonder hak en breek werk de oorzaak en locatie van uw afvoer lekkage opsporen. 

Na afloop van het lekdetectie onderzoek ontvangt u een uitgebreide digitale rapportage waarin al onze bevindingen staan omschreven. Hierbij geven wij ook een advies inzake het vervolgtraject. Deze rapportage zal vervolgens leidend zijn voor het repareren en herstellen van uw lekkage probleem.

R

Geavanceerde apparatuur

R

Werkzaam in heel Nederland

R

Vast laag tarief

R

Zonder hak en breek werk

R

Meestal vergoed door verzekering

R

Uitgebreid digitaal rapport

R

Geen verrassingen achteraf!

R

Transparante werkwijze

Heeft u vermoedelijke een waterlekkage in uw afvoer? Wilt u graag weten wat de oorzaak en locatie van de lekkage precies is zodat de lekkage kan worden opgelost? Laat dan direct onze lekdetectie meesters uw lekkage opsporen!